Privacyverklaring

Jan Thiel Tourist Info B.V. - PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Jan Thiel Tourist Info B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jan Thiel Tourist Info B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een boekingsformulier op deze website (www.mermaidboattrips.com) verstrekt. Jan Thiel Tourist Info B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Jan Thiel Tourist Info B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Jan Thiel Tourist Info B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Jan Thiel Tourist Info B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Jan Thiel Tourist Info B.V. GEGEVENS BEWAART

Jan Thiel Tourist Info B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt

.

DELEN MET ANDEREN

Jan Thiel Tourist Info B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op deze website (www.mermaidboattrips.com) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mermaid Boat Trips en Jan Thiel Tourist Info B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Jan Thiel Tourist Info B.V. Mermaid Boat Trips maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jan Thiel Tourist Info B.V. / Mermaid Boat Trips bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jan Thiel Tourist Info B.V. / mermaid Boat Trips te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Jan Thiel Tourist Info B.V. danwel Mermaid Boat Trips hebben hier geen invloed op.
Jan Thiel Tourist Info B.V. danwel Mermaid Boat Trips hebben Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar finance@janthieltouristinfo.com Jan Thiel Tourist Info B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Jan Thiel Tourist Info B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jan Thiel Tourist Info B.V. danwel Mermaid Boat Trips maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jan Thiel Tourist Info B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jan Thiel Tourist Info B.V. op via finance@janthieltouristinfo.com.
www.mermaidboattrips.com wordt beheert door Jan Thiel Tourist Info B.V..
Jan Thiel Tourist Info B.V. is als volgt te bereiken:
Adres: Harderwijkerweg 409, 8077 RG Hulshorst, Nederland
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 72909803
Telefoon: +(31)6 515 52 782
E-mailadres: finance@janthieltouristinfo.com

Kunnen wij u helpen?